Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống quản lý đặt hàng trong nhà hàng lớn
Authors: Đàm Quốc Phong
Advisor: Nguyễn Thanh Hùng
Keywords: Quản lý đặt hàng; Nhà hàng lớn
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Cơ sở lý thuyết và công nghệ áp dụng. Thiết kế ứng dụng quản lý đặt hàng trong nhà hàng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10140
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

62

VIEWS & DOWNLOAD

142

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310896.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,08 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310896-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 571,53 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.