Thông tin tài liệu


Title: Áp dụng phương pháp đánh giá rủi ro từ hoạt động của lò đốt chất thải nguy hại cho một cơ sở hành nghề xử lý chất thải nguy hại tại Hải Phòng
Authors: Phạm Thị Lan
Advisor: Đặng Thị Kim Chi
Keywords: Lò đốt chất thải nguy hại; Xử lý chất thải nguy hại tại Hải Phòng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Phương pháp luận đánh giá rủi ro, mô hình đánh giá rủi ro; giới thiệu về lò đốt 2 buồng đốt CTNH ở Việt Nam; dioxin và furan và thực tế liên quan đến phát thải dioxin - furan ở Việt Nam; các chế tài kiểm soát phát thải dioxin ở Việt Nam. Xây dựng phương pháp luận đánh giá rủi ro từ hoạt động của lò đốt chất thải nguy hại. Áp dụng phương pháp luận đánh giá rủi ro từ hoạt động lò đốt CTNH của Công ty TNHH TM&DV Toàn Thắng và đề xuất giải pháp kiểm soát rủi ro
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10148
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310911.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310911-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 292,85 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.