Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng công cụ xếp hạng tín dụng tự động trong ngân hàng
Authors: Nguyễn Thị Thu Hiền
Advisor: Vũ Văn Thiệu
Keywords: Công cụ xếp hạng tín dụng tự động; Tín dụng ngân hàng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Khái quát về nghiệp vụ xếp hạng tín dụng trong ngân hàng. Cơ sở lý thuyết cho bài toán xếp hạng tín dụng. Xây dựng công cụ thực hiện xếp hạng tín dụng tự động cho ngân hàng.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10151
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310914.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,96 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310914-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 129,5 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.