Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá tích lũy HG, AS ở một số loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ khu vực Đông Bắc Bộ và đề xuất giải pháp sử dụng an toàn thực phẩm
Authors: Đinh Thị Nga
Advisor: Văn Diệu Anh
Keywords: An toàn thực phẩm
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về As, GHg; tình hình nghiên cứu tích lũy kim loại nặng trong sinh vật trong nước và trên thế giới. Nêu phương pháp nghiên cứu. Đánh giá khả năng tích lũy thủy ngân, ASEN ở một số loài nhuyễn thể hai mảnh vỏ. Các giải pháp đề xuất sử dụng an toàn thực phẩm
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10160
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

92

VIEWS & DOWNLOAD

43

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310923.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,25 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310923-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 382,62 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.