Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá mức độ ô nhiễm nước thải tại làng nghề thu gom phế liệu. Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cho làng nghề Tràng Minh (Kiến An, Hải Phòng)
Authors: Đỗ Thị Hồng Nhung
Advisor: Đỗ Khắc Uẩn
Keywords: Ô nhiễm nước thải; Xử lý nước thải
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về làng nghề Việt Nam, làng nghề tái chế chất thải. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả khảo sát và tính toán hệ thống xử lý nước thải cho làng nghề Trang Minh.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10161
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

50

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310924.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,33 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310924-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 370,86 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.