Thông tin tài liệu


Title: Phương pháp kiểm soát rủi ro và tiến độ trong quá trình thực hiện dự án
Authors: Nguyễn Ngọc Đức
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Rủi ro dự án
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu các kỹ thuật kiểm soát tiến độ thực thi dự án và các yếu tố rủi ro. Các phương pháp quản lý tiến độ thực thi dự án tích hợp quản trị rủi ro. Đề xuất giải pháp tổng thể sử dụng bộ phân loại.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10164
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

185

VIEWS & DOWNLOAD

185

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310929.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,03 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310929-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 370,53 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.