Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu, phát triển hệ thống giám sát tự động các quá trình sinh trưởng, phát triển của hoa trồng trong nhà lưới, ứng dụng trong sản xuất hoa công nghệ cao
Authors: Lại Văn Song
Advisor: Nguyễn Quang Địch
Keywords: Hệ thống giám sát tự động
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Những yêu cầu đối với quy trình sản xuất hoa trong nhà có mái che. Thiết kế hệ thống tự động giám sát điều khiển thông số nhà kính. Thiết kế hệ thống iot giám sát nhà trồng hoa.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10170
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

27

VIEWS & DOWNLOAD

18

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310943.pdf
    Restricted Access
  • Size : 10,74 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310943-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 300,65 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.