Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xử lý nước thải giàu cacbon và nitơ bằng công nghệ MBBR
Authors: Nguyễn Văn Hanh
Advisor: Đặng Xuân Hiển
Keywords: Công nghệ MBBR; Xử lí nước thải
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nước thải giàu chất cacbon và nitơ, quá trình vi sinh xử lý chất hữu cơ trong nước, một số phương pháp xử lý chất hữu cơ và nitơ trong nước thải, xử lý nước thải giàu cacbon và nitơ bằng công nghệ MBBR. Nghiên cứu thực nghiệm xử lý nước thải giàu cácbon và nitơ bằng công nghệ MBBR. Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ, tải trọng COD/TN
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10176
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

42

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310952.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,9 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310952-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 288,81 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.