Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá hiện trạng chất lượng nước sông trên địa bàn thành phố Hải Phòng và đề xuất các biện pháp bảo vệ tài nguyên nước
Authors: Nguyễn Thế Toàn
Advisor: Hoàng Thị Thu Hương
Keywords: Bảo vệ tài nguyên nước; Chất lượng nước sông
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan sông Việt Nam, giới thiệu hệ thống ông Hải Phòng, các nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Hải Phòng. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu hiện trạng môi trường nước lưu vực sông, chất lượng khu vực ven biển Hải Phòng. Đề xuất các biện pháp quản lý và bảo vệ nguồn nước sông trên địa bàn thành phố Hải Phòng đến năm 2020
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10177
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310953.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,24 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310953-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 113,04 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.