Thông tin tài liệu


Title: Hiện trạng cụm hồ điều hòa An Biên - Tiên Nga (thành phố Hải Phòng) và đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng nước
Authors: Lê Thị Hải Hà
Advisor: Trần Lệ Minh
Keywords: Cải thiện chất lượng nước
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về hồ điều hòa và một số giải pháp cải thiện chất lượng nước hồ. Nêu hiện trạng cụm hồ An Biên - Tiên Nga (Hải Phòng). Đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng nước cụm hồ điều hòa An Biên - Tiên Nga.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10179
Appears in Collections:Ths-Môi trường
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310956.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,98 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310956-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 275,49 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.