Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chức năng của phụ gia MoS2 (Molipden disunphua) đối với dầu mỡ bôi trơn
Authors: Hoàng Minh Hòa
Advisor: Trần Đức Huy
Nguyễn Anh Vũ
Keywords: Dầu mỡ bôi trơn
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về nguyên liệu và sản phẩm. Thực nghiệm pha chế. Quy trình phân tích chất lượng sản phẩm. Kết quả khảo sát độ phân tán đồng đều của phụ gia trong dầu nhờn, ảnh hưởng của phương pháp phân tán hạt đến độ phân tán, của hàm lượng rắn phân tán đến độ nhớt động học,...
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10191
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

13

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • 310981.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,93 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 310981-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 353,32 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.