Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và phát triển phương pháp nâng cao độ phân giải ảnh số
Authors: Hoàng Việt
Advisor: Lã Thế Vinh
Keywords: Độ phân giải ảnh số
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về siêu phân giải ảnh số. Thuật toán siêu phân giải dựa trên các mẫu tự thân biến đổi. Cài đặt, thử nghiệm và đánh giá thuật toán siêu phân giải dựa trên các mẫu tự thân biến đổi.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10201
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311004.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,26 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311004-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 79,82 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.