Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu máy đo lưu huyết tuần hoàn dựa trên cơ sở phương pháp Rheography
Authors: Đoàn Khánh Trọng
Advisor: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Máy đo lưu huyết tuần; Phương pháp Rheography
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về phương pháp rheography, về thiết bị đo lưu huyết tuần hoàn. Cơ sở lý thuyết của phương pháp rheography. Nghiên cứu một số máy đo lưu huyết tuần hoàn dựa trên phương pháp rheography. Khảo sát máy đo lưu huyết não model vasoscreen 5000 tại bệnh viện TWQĐ 108.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10208
Appears in Collections:Thz-Ngành khác
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311018.pdf
    Restricted Access
  • Size : 10,7 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311018-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 98,87 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.