Thông tin tài liệu


Title: Hệ thống quản lý đồ án tốt nghiệp tại trường đại học Souphanouvong, Lào
Authors: Seuanginkeo Lixoon
Advisor: Nguyễn Thị Thu Trang
Keywords: Quản lý đồ án tốt nghiệp; Đại học Souphanouvong
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày các lý thuyết liên quan với sự tạo ra chương trình cơ sở dữ liệu cho sử dụng quản lý sự đăng ký và học tập của sinh viên Trường Đại học Souphanouvong, Lào. Xây dựng một hệ thống cơ sở dữ liệu mới hỗ trợ quản lý dữ liệu, lưu trữ, sửa đổi và in ra báo cáo tại trường.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10235
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311111.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,68 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311111-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 475,08 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.