Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu và phát triển mô hình nhà thông minh với UPNP
Authors: Đỗ Quốc Bảo
Advisor: Phạm Huy Hoàng
Keywords: QA76
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan lý thuyết nhà thông minh. Giới thiệu giao thức mạng UPNP và công nghệ UPNP của Intel. Phát triển xây dựng hệ thống tích hợp dựa trên công nghệ UPNP của Intel; cài đặt chương trình và đánh giá.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10236
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

14

VIEWS & DOWNLOAD

10

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311132.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,83 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311132-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 240,39 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.