Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng và thử nghiệm công nghệ Web 3.0 trong hệ thống thông tin quản lý báo quân đội nhân dân Lào
Authors: Phithsamay Sonevilay
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Công nghệ Web 3.0; Xây dựng website
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan các kỹ thuật trong công nghệ web 3.0. Thử nghiệm ứng dụng trong xây dựng website báo quân đội nhân dân Lào.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10238
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311118-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 131,5 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311118.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,62 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.