Thông tin tài liệu


Title: Thuật toán xấp xỉ giải bài toán bao phủ barrier trong mạng cảm biến không dây
Authors: Đinh Thị Hà Ly
Advisor: Huỳnh Thị Thanh Bình
Keywords: Mạng cảm biến không dây; Bài toán bao phủ barrier
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu bài toán bao phủ barrier trong mạng cảm biến không dây. Các thuật toán xấp xỉ giải bài toán tối ưu. Giải thuật đề xuất giải bài toán tìm đường xâm nhập có khả năng bị phát hiện nhỏ nhất trong mạng cảm biến không dây mô hình xác suất.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10239
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

17

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311158.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,69 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311158-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 311,16 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.