Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tính ổn định tĩnh xe cứu hỏa có tích hợp thang cứu hộ
Authors: Nguyễn Thành Công
Advisor: Đàm Hoàng Phúc
Keywords: Xe cứu hỏa
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan xe cứu hỏa và cứu hộ. Nghiên cứu tính ổn định tĩnh xe cứu hỏa có tích hợp thang cứu hộ. Thiết kế cơ cấu cảnh báo lực cản gió cho xe.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10249
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

24

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311184.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,04 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311184-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 177,18 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.