Thông tin tài liệu


Title: Giải pháp tự động gửi tin nhắn SMS thông báo tới thuê bao di động quốc tế khi chuyển vùng vào mạng GSM Việt Nam
Authors: Vũ Văn Tuấn
Advisor: Đỗ Hoàng Tiến
Keywords: Thông tin di động
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về tình hình khai thác dịch vụ thông tin di động GSM tại Việt Nam. Cấu trúc mạng GSM mô hình và giải pháp
Description: Luận văn chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10251
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133885.pdf
      Restricted Access
    • Size : 3,03 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.