Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế hệ thống website hỗ trợ trực tuyến khách hàng sử dụng dịch vụ thông tin di động (GSM) của hai công ty GPC và VMS
Authors: Nguyễn Quang Lộc
Advisor: NguyễnViết Nguyên
Keywords: Thông tin di động
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày tổng quan về GSM và 3G; Giao tiếp vô tuyến trong mạng thông tin di động GSM; Mô hình hệ thống và các cộng cụ thiết kế; Thiết kế dữ liệu và chức năng hệ thống website hỗ trợ khách hàng 2 mạng thông tin di động; Cách thức bảo mật hệ thống, hồ sơ kỹ thuật hệ thống và an toàn dữ liệu.
Description: Luận văn chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10252
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133859.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,32 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.