Thông tin tài liệu


Title: Wavelet và ứng dụng của wavelet
Authors: Đào Hải Tùng
Editors: Nguyễn Quốc Trung
Keywords: Ung dụng; Wavelet
Issue Date: 2004
Abstract: Trình bày cơ bản về Wavelet, nhưng nguyên tắc của phân tích tín hiệu. Các cơ sở rời rạc và băng lọc. Khai triển chuỗi sử dụng Wavelet và các cơ sở biến đổi. Ung dụng của Wavelet.
Description: Luận văn chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10254
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

107

VIEWS & DOWNLOAD

41

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133861.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.