Thông tin tài liệu


Title: Lập lịch tối ưu flowshop bằng giải thuật di truyền
Authors: Nhữ Văn Giang
Advisor: Phạm Quang Dũng
Keywords: Bài toán lập lịch flowshop; Tối ưu hóa tổ hợp
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về bài toán lập lịch. Cơ sở lý thuyết về tối ưu hóa tổ hợp. Thiết kế và cài đặt thuật toán di truyền giải bài toán lập lịch flowshop.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10261
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

11

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311424.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,86 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311424-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 313,4 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.