Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ truyền dẫn quang ghép kênh theo bước sóng WDM và những ảnh hưởng của các hiệu ứng phi tuyến lên hệ thống
Authors: Phan Thị Cẩm Trang
Editors: Vũ Quí Điềm
Keywords: Thông tin quang
Issue Date: 2004
Abstract: Giới thiệu chung về hệ thống thông tin quang, về WDM, các hiệu ứng phi tuyến trong hệ thống WDM; Hiệu ứng FWM và phương pháp đánh giá tổn thất công suất
Description: Luận văn chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10262
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

34

VIEWS & DOWNLOAD

15

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133865.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,82 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.