Thông tin tài liệu


Title: Phát triển thuật toán giải bài toán tối ưu hóa trong điều hành vận tải chở hành khách và hàng hóa chia sẻ lộ trình
Authors: Thân Thị Lệ Quyên
Advisor: Phạm Quang Dũng
Keywords: Bài toán tối ưu tổ hợp; Điều hành vận tải chở khách
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu bài toán tối ưu tổ hợp, các hướng tiếp cận giải bài toán tối ưu tổ hợp, các bài toán tối ưu điều hành vận tải, hàng hóa chia sẻ tuyến đường. Cài đặt thuật toán giải bài toán diều hành vận tải chở người và hàng hóa. Thử nghiệm và đánh giá.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10264
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311423.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,37 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311423-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 250,51 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.