Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng giải pháp đa chủ đầu cuối để chuyển giao không gián đoạn giữa hai mạng có công nghệ khác nhau
Authors: Đinh Thị Thu Hương
Editors: Nguyễn Hữu Thanh
Keywords: Công nghệ; Mạng di động
Issue Date: 2004
Abstract: Tổng quan về thông tin di động. Nghiên cứu về đa chủ (Multihonig). Di động, các vấn đề di động và giải pháp hỗ trợ. Đa chủ cho phép chuyển giao không gián đoạn giữa các mạng có công nghệ khác nhau - Mô phỏng chuyển giao doc UMTS/WLAN dùng MSCTP.
Description: Luận văn chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10266
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133867.pdf
      Restricted Access
    • Size : 949,17 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.