Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tổng hợp và đặc trưng tính chất một số xúc tác rắn nhằm ứng dụng cho quá trình oxy hoá N-Parafin
Authors: Nguyễn Thị Phương Hoà
Advisor: Vũ Thị Thu Hà
Keywords: Chất xúc tác; Chất xúc tác
Issue Date: 2009
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về quá trình oxy hoá N-parafin; vật liệu, cơ chế hình thành, cấu trúc, yếu tố ảnh hưởng tới cấu trúc mao quản trung bình.... Nêu các phương pháp hoá lý đặc trưng cấu trúc. Thực nghiệm điều chế xúc tác kim loại, xúc tác Fe, các phương pháp đặc trưng tính chất của chất mang và xúc tác, thử hoạt tính xúc tác trên phản ứng oxy hoá n-paranfin và các phương pháp đánh giá hoạt tính xúc tác.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ hoá học- Công nghệ Hữu cơ - Hoá dầu
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/1027
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000105393.pdf.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,33 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000105393-TT.pdf.pdf
    Restricted Access
 • (T�m t?t)
  • Size : 110,55 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.