Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ nhắn tin ngắn cho thuê bao mạng cố định, ứng dụng trong mạng viễn thông việt nam
Authors: Nguyễn Việt Thắng
Editors: Nguyễn Chấn Hùng
Keywords: Mạng viễn thông; Mạng thuê bao
Issue Date: 2004
Abstract: Tổng quan về sự phát triển dịch vụ SMS cho mạng cố định trên thế giới và Việt Nam. Giới thiệu về hệ thống cung cấp dịch vụ, nghiên cứu xây dựng phát triển hệ thống
Description: Luận văn chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10271
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133872.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,27 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.