Thông tin tài liệu


Title: Tìm hiểu IOT và áp dụng trong bài toán nhà thông minh
Authors: Lại Tuấn Dũng
Advisor: Phạm Huy Hoàng
Keywords: Nhà thông minh
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tìm hiểu về công nghệ, mô hình IoT. Thử nghiệm cài đặt môi trường phát triển 6LoWPAN. Thiết kế hệ thống cho bài toán nhà thông minh. Cài đặt và cấu hình dịch vụ IBM bluemix IoT, lập trình cho thiết bị cảm biến, smartphone, đánh gia hiệu năng của hệ thống.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10276
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

52

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311413.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,05 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311413-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 232,1 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.