Thông tin tài liệu


Title: Phương pháp đo, đánh gía chất lượng hệ thống truyền dẫn truyền hình số mặt đất theo tiêu chuẩn DVB-T
Authors: Nguyễn Minh Hồng
Editors: Ngô Thái Trị
Keywords: Truyền dẫn; Truyền hình số
Issue Date: 2004
Abstract: Giới thiệu tổng quan truyền hình số mặt đất, công nghệ truyền dẫn truyền hình số mặt đất theo tiêu chuẩn DVB-T. Các phép đo áp dụng cho hệ thống truyền hình số mặt đất theo tiêu chuẩn DVB-T
Description: Luận văn chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10277
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

6

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133879.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.