Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu khả năng thiêu kết của bột Fe và TiC
Authors: Hà Bách Tứ
Advisor: Trần Vũ Diễm Ngọc
Vũ Lai Hoàng
Keywords: Thiêu kết của bột Fe; Thiêu kết của bột TiC
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan vật liệu compozit nền kim loại. Công nghệ chế tạo compozite nền kim loại bằng phương pháp luyện kim bột. Thực nghiệm và kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến tổ chức và tính chất của composite nền Fe - TiC, ảnh tổ chức tế vi, giản đồ nhiễu xạ Xray.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10279
Appears in Collections:Ths-Vật liệu
ABSTRACTS VIEWS

39

VIEWS & DOWNLOAD

19

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311410.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,21 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311410-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 205,45 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.