Thông tin tài liệu


Title: Tính toán tuyến truyền dẫn hệ thống thông tin vệ tinh địa tĩnh
Authors: Hoàng Anh Tuấn
Editors: Trần Đức Hân
Keywords: Địa tĩnh; Thông tin vệ tinh; Truyền dẫn
Issue Date: 2004
Abstract: Giới thiêu công nghệ thông tin vệ tinh. Các yếu tố truyền dẫn trong thông tin vệ tinh. Kỹ thuật trạm mặt đất, tính toán truyền dẫn hệ thống thông tin vệ tinh địa tĩnh
Description: Luận văn chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10286
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

38

VIEWS & DOWNLOAD

14

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133883.pdf
      Restricted Access
    • Size : 996,33 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.