Thông tin tài liệu


Title: Phương án triển khai thử nghiệm mạng thông tin di động thế hệ thứ 3 tại công ty thông tin di động VMS
Authors: Bùi Anh Tuấn
Editors: Đỗ Hoàng Liên
Keywords: Thế hệ 3; Thông tin di động; Thử nghiệm
Issue Date: 2004
Abstract: Trình bày xu hướng phát triển mạng thông tin di động thế hệ 3 trên thế giới, tình hình chuẩn hoá các tiêu chuẩn 3G, triển khai nâng cấp mạng VMS lên 3G
Description: Luận văn chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10288
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133886.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,5 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.