Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế mạng thông tin di động toàn quốc sử dụng công nghệ W-CDMA
Authors: Nguyễn Đức Thuận
Editors: Nguyễn Đức Thuận
Keywords: Thông tin di động; Công nghệ W-CDMA
Issue Date: 2005
Abstract: Giới thiệu tổng quan cấu trúc mạng thông tin di động thế hệ thứ 3 W-CDMA; Quy hoạch và tối ưu hoá mạng W-CDMA; Ứng dụng thực tiễn và đề xuất kế hoạch kỹ thuật thiết lập mạng thông tin di động W-CDMA toàn quốc.
Description: Luận văn chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10291
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133894.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,91 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.