Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu hệ thống cáp quang biển WDM và ứng dụng xây dựng yêu cầu kỹ thuật cho tuyến cáp biển Việt Nam-Hồng Kông:
Authors: Hồ Công Lâm
Editors: Phan Công Hùng
Keywords: Cáp biển; Cáp quang; hệ thống thông tin
Issue Date: 2004
Abstract: Giới thiệu tổng quan về hệ thống thông tin ghép kênh theo bước sóng WDM, hệ thống thông tin cáp quang biển WDM, một số thiết bị chính của các hãng cung cấp trên thế giới, trong đó có thiết bị của Alcatel, Tyco, Fujitsu và phân tích, đưa ra đề xuất về thiết kế hệ thống, về lựa chọn các yêu cầu kỹ thuật cho tuyến cáp quang biển Việt Nam-Hồng Kông
Description: Luận văn chuyên ngành Điện tử viễn thông
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10293
Appears in Collections:Ths-Điện tử viễn thông
ABSTRACTS VIEWS

44

VIEWS & DOWNLOAD

19

Files in This Item:
Thumbnail
  • 133897.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,01 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.