Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu chế tạo nhựa kháng khuẩn ứng dụng làm vật liệu đựng thực phẩm và thuốc chữa bệnh
Authors: Nguyễn Thị Liên Phương
Advisor: Nguyễn Phạm Duy Linh
Nguyễn Văn Khôi
Keywords: Chế tạo nhựa kháng khuẩn
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan vật liệu polyme và bao bì kháng khuẩn, phụ gia kháng khuẩn, polyme sử dụng làm bao bì kháng khuẩn, tình hình nghiên cứu về bao bì kháng khuẩn trong nước. Nêu phương pháp nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu chế tạo vật liệu kháng khuẩn; quy trình công nghệ chế tạo hạt nhựa kháng khuẩn; ứng dụng hộp (lọ) kháng khuẩn trong bảo quản thực phẩm và dược phẩm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10299
Appears in Collections:Ths-Hóa học
ABSTRACTS VIEWS

86

VIEWS & DOWNLOAD

36

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311393.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,48 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311393-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 288,84 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.