Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu tập trung ứng suất trong tấm Composite lớp nền nhựa cốt sợi
Authors: Giang Ngọc Anh
Advisor: Trần ích Thịnh
Keywords: Composite; Vật liệu
Issue Date: 2005
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu về vật liệu composite và bài toán tập trung ứng suất trong tấm composite với lỗ khoét hình tròn, elip. Các vấn đề cơ sở cho tính toán tập trung ứng suất của vật liệu composite lớp với lỗ khoét hình tròn, elip. Phân tích phần tử hữu hạn cho tấm composite với lỗ khoét hình tròn, elip
Description: Luận văn chuyên ngành Cơ khí
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10303
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

42

VIEWS & DOWNLOAD

17

Files in This Item:
Thumbnail
  • 129657.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,75 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.