Thông tin tài liệu


Title: Đánh giá,so sánh các kỹ thuật xây dựng phần mềm chịu lỗi
Authors: Phạm Bá Quang
Advisor: Huỳnh Quyết Thắng
Keywords: Kỹ thuật; Phần mềm chịu lỗi
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về kỹ thuật xây dựng phần mềm chịu lỗi,các kỹ thuật xây dựng phần mềm chịu lỗi;so sánh đánh giá các kỹ thuật xây dựng phần mềm chịu lỗi;một số bài toán thử nghiệm sử dụng kỹ thuật xây dựng phần mềm chịu lỗi
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10321
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

54

VIEWS & DOWNLOAD

76

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128286.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.