Thông tin tài liệu


Title: Phân tích cơ sở khoa học để quy hoạch và phát triển các nguồn điện phân tán
Authors: Nghiêm Quốc Tuấn
Advisor: Nguyễn Lân Tráng
Keywords: Hệ thống điện; Nguồn điện
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu quy hoạch hệ thống năng lượng, hệ thống điện và hệ thống nguồn, các vấn đề liên quan khi lập quy hoạch nguồn điện, nguồn điện độc lập, phân tán trong quy hoạch nguồn điện và định hướng phát triển điện lực, điện lực Việt Nam, điện lực miền Bắc, các loại nguồn phân tán, tổng quan và ứng dụng, tính toán xây dựng trạm thuỷ điện
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Hệ thống điện
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10328
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

61

VIEWS & DOWNLOAD

32

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128296.pdf
      Restricted Access
    • Size : 4,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.