Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao chất lượng bộ điều khiển PID trong công nghiệp
Authors: Vũ Dũng Kỳ
Advisor: Thái Quang Vinh
Keywords: Điều khiển PID; Hệ thống Scada
Issue Date: 2004
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu hệ thống scada trên cơ sở RSVIEW 32 và mạng PLC cuả Allen-Bradley. chia sẻ dữ liệu giữa RSVIEW 32 với DDE Server, chỉ tiêu chất lượng điều khiển thông qua các đánh giá thống kê
Description: Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Điều khiển tự động
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10331
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

29

VIEWS & DOWNLOAD

21

Files in This Item:
Thumbnail
  • 128299.pdf
      Restricted Access
    • Size : 1,71 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.