Thông tin tài liệu


Title: Thiết kế hệ thống tự động hóa đo lường, quản lý, giám sát bồn bể kho xăng dầu Nghi Sơn
Authors: Ngô Minh Đức
Advisor: Đỗ Mạnh Cường
Keywords: Kho xăng dầu Nghi Sơn; Giám sát bồn bể kho xăng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Giới thiệu đặc điểm quy trình công nghệ kho xăng dầu Nghi Sơn. Hệ thống tự động hóa đo lường, quản lý, giám sát bồn bể kho xăng Nghi Sơn. Mô phỏng hệ thống tự động hóa đo lường, quản lý, giám sát bồn bể kho xăng dầu Nghi Sơn
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10342
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

9

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311383.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,15 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311383-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 205,44 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.