Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu thiết kế hệ điều khiển tốc độ cho động cơ không dùng lõi thép
Authors: Bùi Trung Tuyến
Advisor: Nguyễn Quang Địch
Keywords: Động cơ không dùng lõi thép; Công cụ matlab.simulink
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về các động cơ không dùng lõi thép. Xây dựng mô hình toán học cho động cơ không dùng lõi thép. Thiết kế cấu trúc điều khiển cho động cơ tự nâng không dùng lõi thép. Mô phỏng bằng công cụ matlab.simulink.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10343
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311382.pdf
    Restricted Access
  • Size : 2,55 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311382-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 188,58 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.