Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu công nghệ dập bán tinh cặp bánh răng côn xoắn trong hộp vi sai xe tải 1.5 tấn
Authors: Hoàng Minh Tuấn
Advisor: Phạm Văn Nghệ
Keywords: Công nghệ dập khối; Hộp vi sai xe bán tải 1,5 tấn
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về công nghệ dập khối trong ngành cơ khí chế tạo máy; Cơ sở lý thuyết của công nghệ dập khối; Nghiên cứu công nghệ dập bán tinh bánh răng côn xoắn trong hộp vi sai xe bán tải 1,5 tấn.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10365
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

20

VIEWS & DOWNLOAD

12

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311357.pdf
    Restricted Access
  • Size : 4,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311357-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 78,52 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.