Thông tin tài liệu


Title: Ứng dụng phương pháp tán xạ Raman khảo sát một số dược chất chuẩn
Authors: Nguyễn Tuấn Anh
Advisor: Lưu Thị Lan Anh
Keywords: Phương pháp tán xạ Raman
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về thuốc và thuốc giả, thuốc giảm đau, các phương pháp phân tích, nhiễu xạ tia X. Nêu phương pháp thực nghiệm. Kết quả đo nhiễu xạ tia X mẫu bột công thức thực nghiệm,...
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10366
Appears in Collections:Ths-Vật lý kỹ thuật
ABSTRACTS VIEWS

10

VIEWS & DOWNLOAD

4

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311205.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,69 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311205-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 149,72 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.