Thông tin tài liệu


Title: Nâng cao hiệu quả của phân tích thời gian - tần số dao động của máy quay bằng phép biến đổi nén đồng bộ suy rộng
Authors: Nguyễn Thanh Hải
Advisor: Nguyễn Phong Điền
Keywords: Chẩn đoán máy móc; Phép biến đổi nén đồng bộ suy rộng
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quang giám sát và chẩn đoán máy móc, mô hình đo dao động thu thập tín hiệu chẩn đoán, các hư hỏng và dấu hiệu nhận biết hư hỏng trong máy quay. Giới thiệu về các phép biến đổi trong miền thời gian - tần số. Phép biến đổi nén và nén đồng bộ suy rộng (GST). Kết quả xây dựng quy trình giám sát và chẩn đoán trên cơ sở GST.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10381
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

51

VIEWS & DOWNLOAD

30

Files in This Item:
Thumbnail
  • 000000311265.pdf
      Restricted Access
    • Size : 2,17 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.