Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu các biện pháp hạn chế sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới điện phân phối quận Long Biên, TP.Hà Nội
Authors: Nguyễn Tiến Anh
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Sụt giảm điện áp ngắn hạn
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về chất lượng điện năng. Hiện tượng biến thiên điện áp ngắn hạn và sự sụt giảm điện áp ngắn hạn (voltage sag). Đánh giá hiện tượng sụt giảm điện áp ngắn hạn trên lưới điện phân phối quận Long Biên. Đề xuất các giải pháp nhằm ngăn ngừa và làm giảm mức độ sụt áp ngắn hạn trên lưới điện phân phối quận Long Biên.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10384
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

54

VIEWS & DOWNLOAD

40

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311275.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,02 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311275-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 180,22 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.