Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu xây dựng hệ thống bệnh án biện tử đa phương tiện ứng dụng trong mô hình bệnh viện điện tử
Authors: Dương Anh Tuấn
Advisor: Vũ Duy Hải
Keywords: Bệnh án điện tử; Mô hình bệnh viện điện tử
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về hệ thống thông tin y tế và hồ sơ bệnh án. Đề xuất mô hình bệnh án điện tử đa phương tiện ứng dụng trong bệnh viện điện tử. Mô phỏng kết nối thiết bị chẩn đoán hình ảnh sử dụng chuẩn dicom dựa trên phần mềm Medibox-pacs.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10385
Appears in Collections:Thz-Ngành khác
ABSTRACTS VIEWS

24

VIEWS & DOWNLOAD

8

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311276.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,71 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311276-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 442,86 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.