Thông tin tài liệu


Title: Nghiên cứu ứng dụng QCVN 12-2014 (IEC60364) tính toán thiết kế cung cấp điện hạ áp cho cụm công trình Trung tâm Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Authors: Nguyễn Mạnh Hùng
Advisor: Bạch Quốc Khánh
Keywords: Cung cấp điện hạ áp; Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan về QCVN 12:2014/BXD (IEC 60364). Cụm công trình trung tâm Bệnh viện trung ương quân đội 108. Tính toán lựa chọn dây dẫn cho cụm công trình trung tâm bệnh viện có xét đến quy chuẩn QCVN 12:2014/BXD (IEC 60364). Tính toán an toàn điện cho cụm công trình trung tâm.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10386
Appears in Collections:Ths-Điện
ABSTRACTS VIEWS

62

VIEWS & DOWNLOAD

50

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311278.pdf
    Restricted Access
  • Size : 3,99 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311278-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 451,69 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.