Thông tin tài liệu


Title: Phương pháp học tăng cường
Authors: Nguyễn Thị Thuận
Advisor: Nguyễn Linh Giang
Keywords: Bài toán quyết định Markov; Học tập tương tác
Issue Date: 2006
Publisher: Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội
Abstract: Trình bày mô hình bài toán quyết định Markov; lý thuyết tổng quan về phương pháp học tăng cường (Reinforcement Learning), lịch sử phát triển và các lĩnh vực ứng dụng của phương pháp học tăng cường; đặc điểm và các bước thực hiện của từng loại giải thuật học tăng cường và bài toán thử nghiệm, kịch bản thử nghiệm, các kết quả thu được.
Description: Luận văn thạc sỹ - Ngành Công nghệ thông tin
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/104
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

117

VIEWS & DOWNLOAD

246

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000208335-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 102,92 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000208335.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,6 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.