Thông tin tài liệu


Title: Phương thức học máy trực tuyến dựa trên mô hình Bayes
Authors: Phạm Xuân Cường
Advisor: Đinh Viết Sang
Keywords: Mô hình Bayes; Phương pháp học trực tuyến
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Tổng quan các phương pháp học trực tuyến; mô hình online dựa trên lý thuyết Bayes; mô hình học online dựa trên cây Hoefding và phép chiếu ngẫu nhiên; thử nghiệm và đánh giá.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10410
Appears in Collections:Ths-Công nghệ thông tin
ABSTRACTS VIEWS

260

VIEWS & DOWNLOAD

211

Files in This Item:
Thumbnail
 • 311332.pdf
    Restricted Access
  • Size : 605,64 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 311332-tt.pdf
    Restricted Access
  • Size : 309,88 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.