Thông tin tài liệu


Title: Xây dựng mô hình và điều khiển robot có khâu đàn hồi
Authors: Hà Anh Sơn
Advisor: Nguyễn Quang Hoàng
Keywords: Robot đàn hồi; Robot có khâu đàn hồi
Issue Date: 2017
Publisher: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
Abstract: Sơ lược quá trình phát triển của robot, robot đàn hồi. Xây dựng mô hình động lực học của robot có khâu đàn hồi. Xây dựng bộ điều khiển cho robot có khâu đàn hồi.
URI: http://dlib.hust.edu.vn/handle/HUST/10417
Appears in Collections:Ths-Cơ khí
ABSTRACTS VIEWS

61

VIEWS & DOWNLOAD

62

Files in This Item:
Thumbnail
 • 000000311433-TT.pdf
    Restricted Access
  • Size : 358,55 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000311433-1.pdf
    Restricted Access
  • Size : 1,01 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • 000000311433-2.pdf
    Restricted Access
  • Size : 10,74 MB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.